Một Số Điều Chú Ý Khi Đặt Cọc Thuê Nhà Tránh Mất Trắng.

Để thuận tiện công việc hay chưa đủ tiền để sở hữu căn hộ mơ ước. Nhiều người trẻ hiện nay phải thuê nhà để ổn định cuộc sống.Tránh bị trường hợp lừa đảo, nói một đằng làm một nẻo. hay giả làm chủ nhà để lừa lấy tiền đăt cọc. tranh chấp tiền cọc trong thời gian chưa hết hợp đồng vì những trường hợp.” Nhà đã có ngườu “mua”, tranh chấp 2 ba chủ.

1. Trước đặt cọc: Người thuê cần thống nhất với chủ nhà đầy đủ các thông tin về mọi chi phí phải đóng, có tăng tiền nhà không, giờ đóng cửa, thời gian ở tối thiểu, người phải chịu trách nhiệm khi đồ đạc hỏng.
Giấy đặt cọc ghi rõ các thông tin của chủ nhà, giá cả, điều kiện lấy lại tiền cọc… phải có đầy đủ chữ ký của hai bên. Việc tạo những ràng buộc rõ ràng về khoản tiền đặt cọc sẽ giúp người thuê nhà dễ lấy lại khoản tiền này sau khi kết thúc hợp đồng.

2. Xác định người cho thuê căn hộ có phải chính chủ: thông tin trên HDMB, giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, trường hợp ủy quyền phải có giấy “Ủy Quyền”, không có giấy ” Ủy Quyền” phải xác định rõ mối quan hệ giữa người cho thuê với chủ nhà có mối quan hệ ruột thịt nhưng tốt nhất cần làm việc trực tiếp với chủ nhà.

3. Quyền và nghĩa vụ giữa bên Cho thuê và bên đi Thuê.
Xác định rõ quyền của 2 bên, thời gian chấm dứt hợp đồng, để tránh ranh chấp về sau nếu trường hợp căn hộ bán trước khi chấm dứt hợp đồng.


Thẻ tag: ,

Call Now