CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Với đặc tính của thị trường bất động sản rất phong phú, đa dạng, chúng tôi luôn cố gắng giữ cho những thông tin được đăng trên trang canhosunrise.net hữu ích và chính xác nhất có thể. Để thực hiện điều đó, canhosunrise.net yêu cầu khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi bắt buộc.

Các thông tin cá nhân mà canhosunrise.net có thể thu thập từ Khách hàng: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc.

Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ cơ sở đăng kí kinh doanh để tư vấn, phục vụ khách hàng.

– Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Khách hàng yêu cầu

– Gửi thông tin đến Khách hàng

– Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình

– Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng

Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, canhosunrise.net sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.

Thời gian lưu trữ thông tin
Canhosunrise.net sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a), Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(b), Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

(c), Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các khách hàng;

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về info@canhosunrise.net để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ. Khi chúng tôi không thể bảo đảm an ninh 100%, SSL sẽ gây khó khăn cho hacker muốn giải mã thông tin của quý khách. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Các thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.

Chúng tôi khuyên quý khách rằng quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

Tất cả thắc mắc về chính sách bảo mật, quý khách hàng có thể gửi mail cho chúng tôi qua địa chỉ: info@canhosunrise.net sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Call Now